Privaatsuspoliitika

Tige Tihane OÜ (Hobukeskus) austab klientide ja kasutajate privaatsust. Lähtuvalt sellest oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad klientide andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, talletamist ning edastamist. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Isikuandmete kogumine ja käitlemine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

  • E-poe tellimuste täitmine ja haldamine. Isikuandmete käitlemise põhimõtted leiad siit.
  • Uudiskirjade ja turundusteavituste saatmine (nõusoleku alusel)
  • Klienditeeninduse parendamine
  • Veebilehe kasutamise analüüs ja parendamine

Teie isikuandmeid võidakse jagada meie usaldusväärsete partneritega, kes pakuvad teenuseid, nagu makseteenused, logistikateenused ja turundusteenused. Need partnerid on kohustatud tagama isikuandmete turvalisuse ja töötlema neid ainult vastavalt meie juhistele.

Isikustamata andmete kogumine ja veebilehe küpsised

Veebilehe esmakordsel külastamisel palutakse kasutajatel anda nõusolek “küpsiste” kasutamiseks. Küpsiste kasutamise nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, muutes veebilehitseja seadistusi või kasutades meie veebilehel olevat küpsiste haldamise tööriista.

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

  • Veebilehel www.hobukeskus.ee on kasutusel küpsised, s.h seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist ja püsiküpsised, mille eesmärk on meeles pidada veebilehe kasutaja valikuid. Lisaks jälgivad logifailid veebilehel tehtud toiminguid ja koguvad andmeid, sealhulgas Teie IP-aadress, operatsioonisüsteem, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave.
  • Lisaks seansiküpsistele kasutab veebileht analüüsiküpsiseid, mille abil on võimalik jälgida veebilehe kasutust. Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht täiemahuliselt töötada ning osad funktsionaalsused ei pruugi olla kättesaadavad.
  • Isikustamata andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Lisateavet küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org.

Kogutud isikuandmete vaatamine / muutmine ja kustutamine

Kogutud isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks või kuni kasutaja taotleb nende kustutamist, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitamisaega.

Kontoga ning tellimustega seotud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kasutajaprofiilis “Minu konto” või klienditoe vahendusel. Sealjuures on kasutajal õigus ja võimalus kogutud info kustutada.

Uudiskirja andmebaasist on võimalik end igal hetkel eemaldada järgides juhiseid uudiskirja jaluses või andes soovist teada Hobukeskuse klienditoele.

Mitteaktiivsed kontod koos seotud andmetega kustutatakse automaatselt 24 kuu jooksul viimasest sisselogimisest.

Isikuandmete kaitse, õigused ja turvalisus

Tige Tihane OÜ rakendab kõiki seadusest tulenevaid ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kasutajal on järgmised õigused seoses oma isikuandmetega:
– Õigus tutvuda oma isikuandmetega
– Õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist
– Õigus nõuda andmete kustutamist
– Õigus piirata andmete töötlemist
– Õigus andmete ülekandmisele
– Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes
– Õigus võtta tagasi nõusolek, kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul

Isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel rakendatakse ajakohaseid tehnilisi ning korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Hobukeskuse e-poodi kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Hobukeskuse veebilehel www.hobukeskus.ee/privaatsuspoliitika.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@hobukeskus.ee.